Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

 210 7470244

Microscope
Pipetting Samples
DNA

Το εργαστήριο ISTOMEDICA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID -19 προκειμένου να εξασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών.

> Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Istomedica

Ταχύτατες Διαγνωστικές Μέθοδοι

Έλεγχος σε όλα τα είδη των ιστών

Νέες άριστες τεχνικές. Τεχνολογικά άρτια μηχανήματα

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Εξετάσεις

Βιοψίες Γαστρεντερικού Συστήματος

Βιοψίες Ουροποιητικού - Γεννητικού Συστήματος

Βιοψίες Γυναικολογικών Περιστατικών

Βιοψίες Μαστού

Βιοψίες Γενικής Χειρουργικής

Βιοψίες Δερματικών Βλαβών

Βιοψίες Στοματολογικών Περιστατικών & ΩΡΛ

Βιοψίες Οφθαλμολογικών Περιστατικών

Βιοψίες Βρόγχων -Πνευμόνων - Υπεζωκότα

Ανοσοϊστοχημικές Χρώσεις

Υγρή Βιοψία

DNA Sequencing

Ωράριο

Λειτουργίας- Παραλαβής Δειγμάτων

Δευτέρα    

Τρίτη    

Τετάρτη  

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σάββατο          

Κυριακή

08:30 – 18:00

08:30 – 18:00

08:30 – 18:00

08:30 – 18:00

08:30 – 18:00

Κλειστά

Κλειστά

Ώρες συναλλαγών με το κοινό

Δευτέρα    

Τρίτη    

Τετάρτη  

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σάββατο          

Κυριακή

09:00 – 17:00

09:00 – 17:00

09:00 – 17:00

09:00 – 17:00

09:00 – 17:00

Κλειστά

Κλειστά