Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

210 7470422 | 210 7470244

DNA Sequencing

Αποκλειστική Συνεργασία

                                                                                     Το εργαστήριο Istomedica, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην

                                                                                     Ελλάδα και επιστημονικός συνεργάτης του οίκου OncoDNA (www.oncodna.com),

                                                                                     ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες μοριακής ανάλυσης,

                                                                                     μέσω DNA Sequencing με στόχο την εύρεση των υπεύθυνων μεταλλάξεων

                                                                                     για την δημιουργία του όγκου, προτείνοντας την καλύτερη δυνατή

                                                                                     θεραπεία και έχοντας εμπειρία 60 ετών στη μοριακή διαγνωστική.

                                                                                     Το OncoDEEP DX τεστ, αφορά στην αλληλούχιση των γονιδίων,

                                                                                     τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες με τη

                                                                                     μέθοδο του Next Generation Sequencing. Η γενετική ανάλυση ενός όγκου

ασθενούς,  προσδιορίζει συγκεκριμένες μεταλλάξεις και κάνει δυνατή την επιλογή στοχευμένης θεραπείας για τις μεταλλάξεις αυτές.

Από τη μελέτη της ανάπτυξης του καρκίνου, έχει δειχθεί ότι κάθε ασθενής και κάθε όγκος είναι μοναδικός και πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, γεγονός που οδηγεί στην εφαρμογή της εξατομικευμένης Ιατρικής. Το OncoDEEP DX είναι εγκεκριμένο τεστ (ISO15189) ανίχνευσης των μεταλλάξεων 50 γονιδίων, οι οποίες συνδέονται με στοχευμένες θεραπείες που είναι ήδη στην αγορά, δίνοντας το γενετικό προφίλ του όγκου και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον γιατρό, ώστε να δώσει το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή.

Το DNA, για την γενετική ανάλυση, συλλέγεται από ιστό σε block παραφίνης το οποίο αποστέλλεται στην εταιρεία OncoDNA. Η εργαστηριακή ανάλυση γίνεται στο μεγαλύτερο εργαστήριο Γενετικής το οποίο είναι ένα από τα 8 επίσημα κέντρα Γενετικής του Βελγίου, το Ινστιτούτο Παθολογίας και Γενετικής (Institute of Pathology and Genetics, IPG). Το τεστ περιλαμβάνει, εκτός της γενετικής, και βιοπληροφορική ανάλυση του όγκου της οποίας τα αποτελέσματα επεξεργάζονται με τη συνεργασία ενός μεγάλου δικτύου επιστημόνων που περιλαμβάνει, παθολόγους, γενετιστές, μοριακούς βιολόγους και φαρμακοποιούς, οι οποίοι τελικά συστήνουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία ανάλογα με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την γενετική ανάλυση. Τα αποτελέσματα στέλνονται εντός 7-10 ημερών και τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, με πρόσβαση στο OncoShare, από όπου ο γιατρός, εάν επιθυμεί, μπορεί να τα μοιραστεί και να τα συζητήσει με τους συνεργάτες του.