Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

210 7470422 | 210 7470244

Μιχάλης Μαρίνης

Γενικός Διευθυντής

Ο κ. Μιχάλης Μαρίνης, έχει εικοσαετή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων, στην εξυπηρέτηση και 

διαχείριση δικτύου συνεργατών και τη διοίκηση ομάδων.

Από το 1997 εργάζεται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, τόσο στο χώρο των τροφίμων (MAKRO C&C) 

και των καλλυντικών (Johnson & Johnson Hellas), όσο και στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας (Wind Hellas), 

αλλά και της έρευνας αγοράς (ACNielsen) έχοντας την ευθύνη ανάπτυξης των τμημάτων που διεύθυνε 

ανταποκρινόμενος με επιτυχία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης.

 

Στην ISTOMEDICA, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ίδρυση του εργαστηρίου το 2012, αναλαμβάνοντας τη θέση 

του Διευθυντή Λειτουργίας του εργαστηρίου καθώς και του δικτύου συνεργατών.

Το καλοκαίρι του 2016, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση του εργαστηρίου.  

 

Ο κ. Μαρίνης, είναι πτυχιούχος στην Οργάνωση και Διοίκηση Πολυεθνικών Εταιρειών καθώς και στο Marketing  από το 

NORTHUMBRIA UNIVERSITY OF NEWCASTLE. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών M.Sc. (Masters) 

στο International Marketing and Research Methods από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Μιχάλης Μαρίνης