210 7470422   210 7470244

Ανίχνευση παθογόνων με χρήση νανοσωματιδίων

Η συνεχής βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα επιτρέπει πλέον να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της νανοβιοτεχνολογίας στην ανίχνευση τροφιμογενών παθογόνων.

Αρκετές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί και αν και βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο είναι πολλά υποσχόμενες.

Featured Posts
Αρχείο
Ακολουθήστε μας