210 7470422   210 7470244

Μικροβιολογική απομόνωση

Η καλλιέργεια αποτελεί μέθοδο αναφοράς για την ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Τα πρωτόκολλα διαφέρουν ανάλογα με το προς εξέταση παθογόνο και βασίζονται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς. Σε γενικές γραμμές τα δείγματα επωάζονται σε ζωμό προεμπλουτισμού μεταφέρονται σε ζωμό εκλεκτικού εμπλουτισμού και τελικά σε στερεά εκλεκτικά υποστρώματα. Οι αποικίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά απομονώνονται και ταυτοποιούνται.

Featured Posts
Αρχείο
Ακολουθήστε μας