210 7470422   210 7470244

Δημοσίευση της OncoDNA με θέμα την αξιολόγηση της χρησιμότητας της μοναδικής πλατφόρμας ανάλυσης και


Στις 17 Απριλίου 2018 η OncoDNA δημοσίευσε μια έρευνα με θέμα «The clinical impact of using complex molecular profiling strategies in routine oncology practice»

Πρόκειται για μια μελέτη αξιολόγησης από ομότιμους ερευνητές δημοσιευμένη στο Oncotarget για την αξιολόγηση της χρησιμότητας της μοναδικής πλατφόρμας ανάλυσης και ερμηνείας βιοδεικτών στην κλινική λήψη αποφάσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου εδώ

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα εδώ

Featured Posts