Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

210 7470422 | 210 7470244

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο ISTOMEDICA, πραγματοποιεί πλήρη ιστολογικό, ανοσοϊστοχημικό και μοριακό έλεγχο σε όλα τα είδη των ιστών.  Η εργασία μας, συνίσταται στη μελέτη μικρών υλικών (π.χ. βιοψιών), μεγαλυτέρων παρασκευασμάτων αλλά και νεκροτομικού υλικού.


Σε συνεργασία με έμπειρους κυτταρολόγους, υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης όλων των κυτταρολογικών υλικών, PAP-test, FNA, κλπ.


Το εργαστήριό μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ειδικούς δείκτες, με την τεχνική της ανοσοϊστοχημείας για τη σωστή διάγνωση δύσκολων ή δυσεπίλυτων διαγνωστικών προβλημάτων.


Επιπλέον, με την χρήση μοριακών εξετάσεων, μελετούμε μεταλλάξεις στα γονίδια EGFR, K-RAS, BRAF, ALK, κ.λ.π. για την εξατομικευμένη θεραπεία και με τη μέθοδο CISH μελετάμε την υπερέκφραση του γονιδίου HER-2 / Cerb-B2 / neu.

Εξετάσεις που πραγματοποιούμε