Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

210 7470422 | 210 7470244

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο ISTOMEDICA, πραγματοποιεί πλήρη ιστολογικό, ανοσοϊστοχημικό και μοριακό έλεγχο σε όλα τα είδη των ιστών.  Η εργασία μας, συνίσταται στη μελέτη μικρών υλικών (π.χ. βιοψιών), μεγαλυτέρων παρασκευασμάτων αλλά και νεκροτομικού υλικού.


Σε συνεργασία με έμπειρους κυτταρολόγους, υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης όλων των κυτταρολογικών υλικών, PAP-test, FNA, κλπ.


Το εργαστήριό μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ειδικούς δείκτες, με την τεχνική της ανοσοϊστοχημείας για τη σωστή διάγνωση δύσκολων ή δυσεπίλυτων διαγνωστικών προβλημάτων.


Επιπλέον, με την χρήση μοριακών εξετάσεων, μελετούμε μεταλλάξεις στα γονίδια EGFR, K-RAS, BRAF, ALK, κ.λ.π. για την εξατομικευμένη θεραπεία και με τη μέθοδο CISH μελετάμε την υπερέκφραση του γονιδίου HER-2 / Cerb-B2 / neu.

Εξετάσεις που πραγματοποιούμε

Βιοψίες Γαστρεντερικού Συστήματος
Describe your image.
Βιοψίες Ουροποιητικού Συστήματος
Describe your image.
Βιοψίες Γυναικολογικών Περιστατικών
Describe your image.
Βιοψίες Μαστού
Describe your image.
Βιοψίες Γενικής Χειρουργικής
Describe your image.
Βιοψίες Δερματικών Βλαβών
Describe your image.
Βιοψίες Στοματολογικών Περιστατικών
Describe your image.
Βιοψίες Οφθαλμολογικών Περιστατικών
Βιοψίες Βρόγχων-Πνευμόνων-Υπεζωκότα
Υγρή Βιοψία
Μοριακές Αναλύσεις - DNA Sequencing
Κυτταρολογικές Εξετάσεις
Describe your image.
Ανοσοϊστοχημικές Χρώσεις
Ανοσοϊστοχημικές Χρώσεις
Show More